Thông báo

Kết quả tác phẩm đoạt giải và triển lãm “Cuộc thi Ảnh báo chí Cà Mau- Bạc Liêu lần thứ VI - 2018”

Thư cảm ơn

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM VÒNG 2 CỦA VÒNG TUYỂN CHỌN GIẢI

Thông báo nộp ảnh triển lãm

KẾT QUẢ VÒNG GIẢI THƯỞNG 1

Điểm chuẩn lấy từ quá bán trở lên (8 điểm) - Ảnh đơn: 22 tác phẩm. Ảnh bộ: 2 tác phẩm. Tổng số: 24 tác phẩm

TÁC PHẨM CHỌN TRIỂN LÃM

Kết quả chấm ảnh vòng 2

Điểm chuẩn lấy từ quá bán trở lên (8 điểm) - Ảnh đơn: 91/122 - Ảnh bộ: 11/11 - Tổng số: 102/133

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM ẢNH VÒNG 1

Điểm chuẩn lấy từ quá bán trở lên (8 điểm) Ảnh đơn: 122/425 Ảnh bộ: 11/29 Tổng số: 133/454

Thông báo số 3

Ban Tổ chức đã nhận được 454 tác phẩm, trong đó ảnh đơn là 425 tác phẩm (Màu: 369 tác phẩm, đen trắng: 56 tác phẩm). Phóng sự ảnh là 29 tác phẩm.
Tổng số tác giả: 43 (Cà Mau: 24, Bạc Liêu: 19)

Thông báo lịch chấm ảnh

Thông báo số 2

BAN GIÁM KHẢO

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 47 tác giả, 2 tỉnh/thành và 454 tác phẩm

Thông báo

Kết quả tác phẩm đoạt giải và triển lãm “Cuộc thi Ảnh báo chí Cà Mau- Bạc Liêu lần thứ VI - 2018”

KẾT QUẢ VÒNG GIẢI THƯỞNG 1

Điểm chuẩn lấy từ quá bán trở lên (8 điểm) - Ảnh đơn: 22 tác phẩm. Ảnh bộ: 2 tác phẩm. Tổng số: 24 tác phẩm

Kết quả chấm ảnh vòng 2

Điểm chuẩn lấy từ quá bán trở lên (8 điểm) - Ảnh đơn: 91/122 - Ảnh bộ: 11/11 - Tổng số: 102/133

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM ẢNH VÒNG 1

Điểm chuẩn lấy từ quá bán trở lên (8 điểm) Ảnh đơn: 122/425 Ảnh bộ: 11/29 Tổng số: 133/454

Thông báo số 3

Ban Tổ chức đã nhận được 454 tác phẩm, trong đó ảnh đơn là 425 tác phẩm (Màu: 369 tác phẩm, đen trắng: 56 tác phẩm). Phóng sự ảnh là 29 tác phẩm.
Tổng số tác giả: 43 (Cà Mau: 24, Bạc Liêu: 19)

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin:
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ