THÔNG BÁO GỬI FILE ẢNH

Ban tổ chức yêu cầu các tác giả có tác phẩm vào triển lãm và đoạt giải, nộp file ảnh hoàn thiện về cho Ban Tổ chức theo địa chỉ: hoinhabaotinhcamau@gmail.com. Kích cỡ 40 x 60 cm để Ban tổ chức rọi ảnh triển lãm nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Hạn chót gửi ảnh, ngày 3/6/2024 (Thứ Hai)

Mọi cần thiết xin liên hệ ông Trịnh Hoàng Nghiệp, điện thoại: 0949 320 390

BAN TỔ CHỨC