DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Nguyễn Xuân Hãn

Bạc Liêu

11

2

Đỗ Hiếu Liêm

Bạc Liêu

20

3

Nguyễn Tô Hồng Đức

Bạc Liêu

0

4

Trần Tấn Đông

Cà Mau

19

5

Lưu Văn Khánh

Bạc Liêu

20

6

Phạm Dương Hải

Cà Mau

6

7

Bùi Trọng Nghĩa

Cà Mau

19

8

Trần Thanh Toàn

Bạc Liêu

20

9

Châu Quốc Khánh

Bạc Liêu

0

10

Phan Thanh Cường

Bạc Liêu

19

11

Nguyễn Bình Đẳng

Cà Mau

0

12

Đặng Văn Đông

Bạc Liêu

3

13

Trần Quốc Bình

Cà Mau

8

14

Huỳnh Tấn Truyển

Cà Mau

5

15

Lý Minh Đương

Cà Mau

1

16

Lâm Phú Hữu

Cà Mau

14

17

Lâm Văn Đời

Cà Mau

17

18

Ngô Thị Mua

Cà Mau

8

19

Ngô Thị Inh

Bạc Liêu

3

20

Nguyễn Hoàng Tú

Cà Mau

3

21

Trịnh Hữu Thọ

Bạc Liêu

20

22

Lê Trọng Nguyễn

Bạc Liêu

10

23

Nguyễn Văn Quốc

Bạc Liêu

4

24

Hồ Hoàng Giang

Cà Mau

2

25

Phạm Văn Hảo

Bạc Liêu

12

26

Nguyễn Văn Đum

Cà Mau

19

27

Huỳnh Lâm

Cà Mau

14

28

Đỗ Thanh Xuân Thùy Mai

Cà Mau

5

29

Trần Thanh Minh

Cà Mau

20

30

Huỳnh Mỹ Linh

Cà Mau

3

31

Đặng Quang Hiển

Cà Mau

3

32

Nguyễn Tấn Điệp

Cà Mau

13

33

Thanh Vu

Bạc Liêu

10

34

Nguyễn Thị Mộng Thường

Cà Mau

16

35

Trần Ngọc Lâm

Cà Mau

6

36

Ngô Thanh Nhã

Bạc Liêu

12

37

Đỗ Minh Châu

Bạc Liêu

14

38

Võ Thanh Quang

Cà Mau

4

39

Trần Minh Hoàng

Bạc Liêu

3

40

Trần Bảo Giang

Cà Mau

9

41

Lê Phong Phú

Cà Mau

1

42

Trần Loan Phương

Cà Mau

15