KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

25/05/2021 15:00:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 410

Tác giả: 70 - Tỉnh/thành: 1

» GIÁM KHẢO

BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO

BAN TỔ CHỨC:

Đồng Trưởng ban

NSNA Nguyễn Thanh Dũng – Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau

NSNA Trương Hoàng Thêm – Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh Cà Mau

- Các thành viên:

1. NSNA Nguyễn Tấn Điệp – Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh

2. Ông Nguyễn Bình Đẳng – Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo

3. Ông Trịnh Hoàng Nghiệp – Chuyên viên Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo

4. Mời ông Mai Quang Vinh – Hội VH-NT tỉnh Lâm Đồng

BAN GIÁM KHẢO:

1. Mời NSNA Lê Nguyễn – UV BTV Hội NSNA Việt Nam – Trưởng ban

2. Mời NSNA Tạ Hoàng Nguyên – Thành viên

3. Mời NSNA Văn Ngọc Nhuần (Cần Thơ) – Thành viên.