KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

25/05/2021 15:00:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 410

Tác giả: 70 - Tỉnh/thành: 1

» THÔNG BÁO (Số 2) CUỘC THI ẢNH THỜI SỰ- NGHỆ THUẬT TỈNH CÀ MAU LẦN THỨ XXVI – 2021

THÔNG BÁO (Số 2)

CUỘC THI ẢNH THỜI SỰ- NGHỆ THUẬT TỈNH CÀ MAU

LẦN THỨ XXVI – 2021

Ngày 03/3/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi Ảnh Thời sự - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau lần thứ XXVI – 2021 có ra Thông báo số 1, quy định “Mỗi tác giả dự thi không đoạt quá 2 giải thưởng”.

Nay, Ban Tổ chức thông báo đến các tác giả dự thi, là hủy bỏ quy định nêu trên và các tác giả sẽ không hạn chế số lượng ảnh đoạt giải.

Các quy định khác không thay đổi./.

 

TM. BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch

NGUYỄN THANH DŨNG