DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Huỳnh Mỹ Linh

CÀ MAU

5

2

Trần Lê Tuấn

CÀ MAU

11

3

Lưu Văn Khánh

BẠC LIÊU

16

4

Nguyễn Văn Đum

CÀ MAU

20

5

Lâm Phú Hữu

CÀ MAU

4

6

Trịnh Hữu Thọ

BẠC LIÊU

18

7

Lâm Tùng

BẠC LIÊU

9

8

Lâm Văn Đời

CÀ MAU

11

9

Lê Ngọc Sang

BẠC LIÊU

2

10

Hùng Nguyễn

BẠC LIÊU

2

11

Lý Kiều Loan

CÀ MAU

4

12

Trần Thanh Minh

CÀ MAU

20

13

Trịnh Vũ Linh

CÀ MAU

6

14

Phạm Văn Hảo

BẠC LIÊU

4

15

Huỳnh Lâm

CÀ MAU

18

16

Trần Thanh Toàn

BẠC LIÊU

15

17

Huỳnh Tấn Truyển

CÀ MAU

10

18

Trần Trọng Duy (bút Danh Trọng Duy)

BẠC LIÊU

1

19

Phan Nhân Tạo

BẠC LIÊU

20

20

Đỗ Hiếu Liêm

BẠC LIÊU

20

21

Nguyễn Hoàng Tú

CÀ MAU

13

22

Pham Duong Hai

CÀ MAU

18

23

Trần Ngọc Lâm

CÀ MAU

11

24

Nguyễn Xuân Hãn

BẠC LIÊU

14

25

Trần Quốc Bình

CÀ MAU

9

26

Lâm Văn Đời

CÀ MAU

0

27

Nguyễn Tấn Điệp

CÀ MAU

9

28

Đỗ Minh Châu

BẠC LIÊU

16

29

Lạm Tùng

BẠC LIÊU

0

30

Thái Trần Diễm Trinh

CÀ MAU

1

31

Lê Khoa

CÀ MAU

11

32

Trần Minh Hoàng

BẠC LIÊU

2

33

Trần Mỹ Châu

BẠC LIÊU

20

34

Trương Bá Hưng

BẠC LIÊU

20

35

Trần Vũ Linh ( Khánh Linh )

BẠC LIÊU

14

36

Phan Thanh Cường

BẠC LIÊU

20

12