DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Phạm Dương Hải

CÀ MAU

6

2

Hoàng Văn Nhân

CÀ MAU

6

3

Lê Nguyễn

CÀ MAU

3

4

Ngô Gia Huy

CÀ MAU

0

5

Đỗ Hiếu Liêm

BẠC LIÊU

20

6

Nguyễn Văn Hổ

BẠC LIÊU

20

7

Nguyễn Xuân Hãn

BẠC LIÊU

19

8

Nguyễn Tấn Điệp

CÀ MAU

20

9

Bùi Trọng Nghĩa

CÀ MAU

16

10

CNFOdWDpj

BẠC LIÊU

0

11

Trịnh Hữu Thọ

BẠC LIÊU

20

12

Lê Thái Dương

BẠC LIÊU

8

13

Trần Quang Thắng

CÀ MAU

20

14

Lâm Văn Đời

CÀ MAU

10

15

Lâm Phú Hữu

CÀ MAU

6

16

Huỳnh Mỹ Linh

CÀ MAU

5

17

Lê Phương Cúc

CÀ MAU

8

18

Nguyễn Bình Đẳng

CÀ MAU

11

19

Ngô Thanh Nhã

BẠC LIÊU

0

20

Trần Thanh Toàn

BẠC LIÊU

20

21

Nguyễn Chí Linh

BẠC LIÊU

6

22

Trần Quốc Bình

CÀ MAU

3

23

Lâm Tùng

BẠC LIÊU

4

24

Lê Khoa

CÀ MAU

4

25

Đỗ Minh Châu

BẠC LIÊU

9

26

Trịnh Vũ Linh

CÀ MAU

7

27

Châu Quốc Khánh

BẠC LIÊU

1

28

Châu Quốc Khánh

BẠC LIÊU

9

29

Lưu Văn Khánh

BẠC LIÊU

11

30

Nguyễn Hoàng Tú

CÀ MAU

3

31

Trần Nam Sơn

CÀ MAU

5

32

Huỳnh Tấn Truyển

CÀ MAU

4

33

Nguyễn Văn Đum

CÀ MAU

10

34

Vo Thanh Quang

CÀ MAU

4

35

Trần Ngọc Lâm

CÀ MAU

16

36

Nguyễn Mỹ Thanh

CÀ MAU

5

12