KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

25/05/2021 15:00:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 410

Tác giả: 70 - Tỉnh/thành: 1

» THÔNG BÁO LỊCH CHẤM ONLINE

- Tổng số ảnh đã nhận: 413 ảnh

- Chọn triển lãm: 85 ảnh

- Tổng số giải: 9

Ban tổ chức thông báo lịch chấm Online như sau:

- Ngày 28-29/5: Chấm vòng 1

- Ngày 30-31/5: Chấm vòng 2

- Ngày 2/6: Chọn bộ ảnh triển lãm

- Ngày 4/6: Công bố giải

(Nếu Ban giám khảo hoàn thiện việc chấm chọn sớm thì Ban tổ chức sẽ công bố sớm hơn so với lịch biểu)

BAN TỔ CHỨC