Thông báo nộp file ảnh

Thông báo gửi file ảnh

Ban tổ chức yêu cầu các tác giả có tác phẩm vào triển lãm và đoạt giải, nộp file ảnh hoàn thiện về cho Ban Tổ chức theo địa chỉ: nguyenbinhdangvietnam@gmail.com. Kích cỡ 40 x 60 cm để Ban tổ chức rọi ảnh triển lãm nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

Hạn chót gửi ảnh, ngày 3/6/2020

Mọi cần thiết xin liên hệ ông Nguyễn Bình Đẳng, điện thoại: 0918 572 072

BAN TỔ CHỨC

 

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 53 tác giả, 2 tỉnh/thành và 420 tác phẩm