Thông báo loại các tác phẩm là bộ ảnh phạm quy

Kính gửi các tác giả tham gia

Theo thể lệ của cuộc thi, các tác phẩm thuộc bộ ảnh chỉ tối đa là 5 ảnh và tối thiểu là 3 ảnh cho một bộ ảnh. Vì vậy những bộ ảnh nào vi phạm thể lệ sẽ bị loại.

Trân trọng

BTC

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 53 tác giả, 2 tỉnh/thành và 420 tác phẩm