LỊCH CHẤM ẢNH

- Ngày 22-23/5/2020: Chấm vòng 1.

- Ngày 24/5/2020: Chấm vòng 2.

- Ngày 26/5/2020: Chọn 80 ảnh vào vòng triểnlãm.

- Ngày 27/5/2020: Công bố giải thưởng.

Nếu Ban giám khảo hoàn thành công việc sớm thìBan tổ chức sẽ công bố sớm hơn so với lịch qui địnhgiải thưởng.

BAN TỔ CHỨC

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 53 tác giả, 2 tỉnh/thành và 420 tác phẩm