Kết quả chọn tác phẩm vòng chấm giải 2 -> 9 tác phẩm vào vòng xét giải

Vòng 1: Xem ảnh được chọn từ vòng 1 tại đây

Vòng 2: Xem ảnh được chọn từ vòng 2

Vòng 3: Xem tác phẩm được chọn triển lãm

Vòng giải 1: Xem tác phẩm được chọn vào vòng giải 2

Vòng giải 2: Xem 9 tác phẩm được chọn để xét giải

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 53 tác giả, 2 tỉnh/thành và 420 tác phẩm